Privacy Beleid

1 Introductie

 • Privacy beleid persoonsgegevens (AVG)
 • Dit privacy beleid legt uit welke persoonsgegevens van u worden vastgelegd en wat we met uw persoonsgegevens doen, ongeacht of u een klant, leverancier (van goederen en/of diensten), medewerker of een sollicitant bent. Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, klanten, leveranciers, sollicitanten, medewerkers en derden die worden opgegeven als contactpersoon bij noodgevallen.
 • Dit privacy beleid is van toepassing op Welby.
 • Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen.
 • Indien u ontevreden bent met enig aspect van ons privacy beleid is het mogelijk dat u wettelijke rechten heeft. We hebben waar relevant deze rechten beschreven.

2 Wat voor persoonsgegevens verzamelen we en op welke wijze doen we dat? 

 • Klant gegevens: Bent u een klant van Welby, dan is het nodig dat we informatie over u of individuen binnen uw organisatie verzamelen en gebruiken terwijl we een professionele oplossing leveren voor uw specifieke vraag in de vorm van onze producten en/of diensten. Het gaat daarbij om de volgende informatie: Naam bedrijf, factuuradres, afleveradres, e-mailadressen (algemeen, facturatie, contactpersoon), website van het bedrijf, naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon, BTW nummer, KVK nummer en voor Welby ook BSN, verzekeringsnummer en geboortedatum. Het verzamelen van uw gegevens kan op drie manieren plaatsvinden; via het offerte/ordering proces, via onze website en via de praktijk. Wanneer u onze website bezoekt, is er bepaalde informatie die we mogelijk automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet.
 • Hieronder vallen uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website bezoekt en de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt. We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser.
 • Leverancier gegevens: We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze Leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u kunnen communiceren. Tevens hebben we andere informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). We leggen het volgende vast: bedrijfsnaam, e-mail adres (algemeen, contactpersoon), adres, telefoonnummer algemeen, website, BTW nummer, bankrekeningnummer, naam van de contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon.
 • Wanneer u onze website bezoekt, is er bepaalde informatie die we mogelijk automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet. Hieronder vallen uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website bezoekt en de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt. We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser.
 • Uw gegevens worden na afronding van het sollicitatieproces vernietigd tenzij anders wederzijds overeengekomen. In dat laatste spreken we doorgaans een periode van twee jaar af gedurende welke we uw cv gegevens bewaren.
  Aan het einde van de periode van twee jaar worden uw gegevens vernietigd tenzij anders wordt overeengekomen. Voor het bewaren van uw gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure vragen we u een bevestiging te sturen via e- mail. Wanneer u onze website bezoekt, is er bepaalde informatie die we mogelijk automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet. Hieronder vallen uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website bezoekt en de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt. We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser.
 • Website gebruikers: Wanneer u onze website bezoekt, is er bepaalde informatie die we mogelijk automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet. Hieronder vallen uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website bezoekt en de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt. We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie- instellingen in uw browser.
 • Een aantal elementen van de persoonsgegevens die we over u verzamelen hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of anderen waaronder overheidsinstanties en/of derden waaronder (pensioen) verzekeraars. Andere gegevens kunnen eenvoudigweg nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt. Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de gronden waarop we deze mogelijk verwerken, is het mogelijk dat we, indien u dergelijke gegevens niet met ons wenst te delen, niet in staat zijn te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of, in extreme gevallen, niet in staat zijn onze relatie met u voort te zetten.

3 Hoe gebruiken en beschermen we uw persoonsgegevens? 

 • Het beschermen van uw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
 • Klant gegevens: de belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens is om ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen u en Zonnevlecht kunnen worden nagekomen en dat de benodigde communicatie en samenwerking soepel verlopen. Naast de orderinformatie is het daarbij van belang om juiste klantinformatie, waaronder aflever adres en financieel/administratieve gegevens (factuur adres, btw nummer) vast te leggen. Tevens zijn de gegevens van de contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer) nodig voor afstemming en communicatie doeleinden. De toegangsrechten tot uw gegevens voor deze afdelingen is op functieniveau vastgelegd (lees, schrijfrechten). De overige afdelingen en medewerkers van ons bedrijf hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens. Wij delen slechts uw gegevens met derden (bijvoorbeeld een transporteur, een bank of overheidsinstantie) wanneer we daar wettelijk toe verplicht worden of wanneer dat noodzakelijk is om onze contractuele afspraken met u na te kunnen komen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld bij het inzetten van een externe transporteur of een bank. Daarbij beperken we ons tot het delen van persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld een afleveradres voor een transporteur.
 • Leverancier gegevens: De belangrijkste reden voor het gebruiken uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. De toegangsrechten tot uw gegevens voor deze afdelingen is op functieniveau vastgelegd (lees, schrijfrechten).
 • Wij delen slechts uw gegevens met derden (bijvoorbeeld een transporteur, een bank of overheidsinstantie) wanneer we daar wettelijk toe verplicht worden of wanneer dat noodzakelijk is om onze contractuele afspraken met u na te kunnen komen.
 • Website gebruikers: de belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens is om te kunnen monitoren met welke frequentie u onze website en specifieke delen daarvan bezoekt. Deze informatie gebruiken we om onze website te verbeteren daar waar nodig. Wanneer u onze website bezoekt, is er bepaalde informatie die we mogelijk automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet. Hieronder vallen uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website bezoekt en de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door de chatfunctie te gebruiken. We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Tenzij u anders bij ons aangeeft is het mogelijk dat we uw informatie delen met aanbieders van webanalysediensten. Uitsluitend medewerkers van de afdelingen Verkoop hebben toegang tot de persoonlijke gegevens verzameld via de website.
 • Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten.

4 Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens? 

 • Klant gegevens: De klant heeft het recht ons te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te “wissen”.
 • Leverancier gegevens: De leverancier heeft het recht ons te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te “wissen”.
 • Website gegevens: De website gebruiker heeft het recht ons te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te “wissen”.

5 Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt in? 

 • Zelfs indien we al persoonsgegevens van u hebben heeft u nog steeds verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens. Om hierover met ons te spreken, gelieve contact met ons op te nemen. We doen ons best onverwijld op uw verzoek te reageren en doen dit in ieder geval in overeenstemming met de voorschriften van geldende wetten. Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.
 • Recht op bezwaar: Indien we uw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen en u bent het hier niet mee eens, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.
 • Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken, zoals beschreven in hoofdstuk ‘3. Hoe gebruiken en beschermen we uw persoonsgegevens?’,
  heeft u het recht op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken.
 • Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: U heeft op elk moment het recht ons te vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en kunt u ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen.
 • Recht op verwijdering: U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te “wissen”. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren en overgaan tot het verwijderen van uw persoonlijke gegevens tenzij er zwaarwegende omstandigheden (waaronder wettelijke bepalingen of bepalingen van derden waaronder overheidsinstanties, pensioenfondsen, verzekeraars) zijn die verwijdering van gegevens onmogelijk maken. We zullen u daaromtrent berichten.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland is dat ‘De autoriteit persoonsgegevens’ Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon (+31) 900 2001 201 (Andere landen te bepalen)

6 Gebruik van Cookies (website) 

 • Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?
 • Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. We gebruiken cookies om uw activiteit te volgen om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer u onze website bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we u bij uw volgende bezoek opties laten zien die op uw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden.
 • Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen.
 • Hoe u cookies kunt verwijderen?
 • Indien u geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kunt u cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.
 • Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org bekijken. Hier vindt u ook details over het van uw computer verwijderen van cookies.

7 Onze rechtsgrond(en) voor het verwerken van uw gegevens 

 • Overeenkomst: We gebruiken als bedrijf gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden dan wel uitvoeren van een overeenkomst met de betrokken persoon/bedrijf.
 • Gerechtvaardigd belang:
 • We verzamelen als bedrijf persoonlijke gegevens van onze klanten, leveranciers en medewerkers. Daarbij wordt steeds een zorgvuldige afweging gemaakt of er sprake is van een gerechtvaardigd belang en wordt bepaald of een betrokkene, op het We verzamelen als bedrijf persoonlijke gegevens van onze klanten, leveranciers en medewerkers. Daarbij wordt steeds een zorgvuldige afweging gemaakt of er sprake is van een gerechtvaardigd belang en wordt bepaald of een betrokkene, op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens redelijkerwijs mag verwachten dat verwerking met dat doel kan plaatsvinden.
 • We gebruiken gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden dan wel uitvoeren van een overeenkomst met betrokkene. Daarnaast worden gegevens gebruikt die vanuit wet en regelgeving verplicht worden gesteld.
Winkelwagen
Scroll naar boven